Logopediepraktijk Brenne - Spraak, taal, leren, slikken en prelogopedie - Hamont

Welkom

Fijn dat je de weg hebt gevonden naar mijn logopediepraktijk in Hamont.

Bij mij kan je terecht voor de diagnose en behandeling van problemen en stoornissen op vlak van:

 • Taal
 • Leren: lezen, spellen en/of rekenen
 • Articulatie
 • Stem
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (prelogopedie)
 • Slikken (dysfagie)

Ik richt me zowel op kinderen, jongeren als volwassenen.

Wie ben ik?

Ik ben een jonge, enthousiaste logopediste. Elke cliënt de persoonlijke logopedische aanpak geven, vind ik belangrijk.

Tijdens mijn stages wilde ik kennismaken met verschillende problematieken en doelgroepen. Ik heb stage gelopen in een zelfstandige praktijk, het buitengewoon onderwijs en in het dienstencentrum St.-Oda. Door mijn stage en het werk in een groepspraktijk, werd mijn droom steeds groter om zelfstandige logopediste te worden. Deze droom is werkelijkheid geworden in september 2017.

In november 2017 kreeg ik de kans om te starten als logopediste in het dienstencentrum St.-Oda. Ik geef logopedische begeleiding aan kinderen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking of een meervoudige beperking.

Naast mijn opleiding als logopediste heb ik nog een aantal verdiepingscursussen gevolgd. Ik heb succesvol volgende certificaten behaald:

 • Oro-myofunctionele therapie (OMFT) te Eindhoven
 • Vlaamse gebarentaal (Fevlado) te Antwerpen
 • Metaphon (fonologische articulatietherapie) te Utrecht
 • Meervoudige intelligentie en talenten te Hasselt
 • Summerschool 2016 te Dublin, Ierland
 • Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie te Leuven
 • Opleiding tot prelogopediste voor kinderen < 3 jaar (eet-en drinkproblemen) in 2019 te Gent (Arteveldehogeschool)

Wat is logopedie?

Als je aan mensen vraagt wat een logopedist doet, dan antwoorden de meesten "die leert je mooi praten".
De dag van vandaag geeft een logopedist begeleiding in spraak-, taal- , leer- en slikproblemen. Ook begeleid ik baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen.

Taal

Kinderen
De taalontwikkeling komt vertraagd op gang of vertoont een afwijkend patroon (dysfasie). Deze achterstand uit zich zowel in het begrip als de productie. Een logopedist stimuleert en remedieert de taalontwikkeling, zoals de woordenschat, zinsbouw en het taalgebruik.

Neurogene taalstoornissen bij volwassenen
Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte) kan men problemen vertonen met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of het uitspreken van de taal (dysartrie).

Leren

De oorsprong van de problemen met lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) en rekenen (dyscalculie) vinden we in de tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie.

Lezen en spellen
Deze kinderen hebben problemen met het omzetten van de gesproken taal in de geschreven taal (spellen). Of omgekeerd (lezen). Wanneer het lezen en/of spellen een hardnekkig probleem wordt, dan spreken we van een stoornis (dyslexie/dysorthografie).

Rekenen
Kinderen kunnen moeilijkheden hebben met specifieke rekenvaardigheden in de klas. We spreken van een rekenstoornis of dyscalculie bij een hardnekkig probleem in het aanleren en vlot toepassen van de rekenvaardigheden.

Articulatie

Het kan voorkomen dat kinderen moeilijkheden hebben met de uitspraak van bepaalde klanken. Het kan dus zowel om een weglating, vervanging of vervorming van deze klanken gaan. Klanken worden aangeleerd en geïmplementeerd in dagelijkse spreeksituaties. Hierbij is het zeer belangrijk dat de ouders co-therapeuten zijn.

Stem

Stemproblemen kunnen zowel voorkomen bij kinderen als volwassenen. De eerste klacht bij personen met stemproblemen is heesheid. Dit komt meestal door een verkeerde stemgewoonte of afwijkend stemgebruik. Het is mogelijk dat de heesheid verdwijnt door het aanleren van de juiste stemtechnieken en het verminderen van het stemmisbruik. Soms is een operatieve ingreep onvermijdelijk.

Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen

Hierbij kan het gaan om: problemen bij borst- of flesvoeding, problemen bij lepelvoeding, kauwproblemen, … Deze kinderen hebben de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet onder controle. Ook kan een kind afwijkende voedingsreflexen vertonen. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig. Een mogelijk gevolg kan zijn dat het kind de voeding gaat weigeren.

Myofunctionele problemen bij kinderen en jongvolwassenen

Kinderen en jongvolwassenen kunnen een foutief slikpatroon vertonen met mogelijks articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten.

Dysfagie (slikproblemen) bij volwassenen

Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging. Na een hersenletsel of een aandoening van het zenuwstelsel is het mogelijk dat er slikproblemen ontstaan.

Werking

1 Aanmelding

Een aanmelding is mogelijk op eigen initiatief of na verwijzing door de arts, leerkracht, zorgcoördinator en/of CLB.

U kan telefonisch (0498/80.27.17) of via mail contact met mij opnemen. Dan bespreken we vrijblijvend het verdere verloop.

2 Logopedisch aanvangsbilan

Bij de eerste kennismaking starten we met een informatief gesprek. Op basis van de gekregen informatie worden een aantal logopedische testen afgenomen. Nadien bespreken we samen de resultaten.

Ook krijg je informatie over het verdere verloop van de therapie en de terugbetaling. Ik werk onder de conventie tussen het RIZIV en de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten dus hanteer ik de voorgeschreven tarieven.

3 Behandeling

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, één of meerdere keren per week. Dit is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de cliënt.

De behandelingen vinden meestal plaats in mijn praktijk. In sommige gevallen is het ook mogelijk om op school of aan huis therapie te geven.

De logopedische revalidatie verloopt bij baby’s en jonge kinderen in de thuissituatie van het kind.

Bij kleuters en volwassenen is het mogelijk om overdag logopedische begeleiding te geven. De kinderen van de lagere en middelbare school volgen logopedie na de schooluren.

Ik vind het zeer belangrijk om nauw samen te werken met de zorgcoördinator, leerkracht, CLB en/of arts.

Er wordt regelmatig een multidisciplinair overleg gepland. Ook neem ik op regelmatige tijdstippen opnieuw een test af om de evolutie na te gaan.

Contacteer mij

Brenne Lucas

Schootstraat 18
3930 Hamont

brenne [at] logobrenne [dot] be